Edullinen lattialämmitys: Kustannustehokkaat ratkaisut kotiisi

Lattialämmitys on suotittu ja edullinen keino pitää suurempikin koti lämpimänä.

Kirjoittanut

Teemu Virtanen

Julkaistu

Kaikki artikkelitLämmitys
Termostaatti, jota käytetään lattialämmityksen ohjaamiseen.

Lattialämmitys on eräs suosituimmista tavoista varmistaa asumismukavuus, ja se on saavuttanut suuren suosion monien kotien lämmitysratkaisuna. Se on suunniteltu tarjoamaan jalkojen alle miellyttävän tunteen ja jakamaan lämpöä tasaisesti koko asuintilan alueelle. Käyttökustannuksiltaan edullisen lämpövaihtoehdon tarjoamiseksi on olemassa kaksi päätyyppiä: vesikiertoinen ja sähköinen lattialämmitys.

Vesikiertoisessa lattialämmityksessä lämpö tuotetaan kiertämällä lämmintä vettä lattian alla olevissa putkissa, mikä tekee siitä taloudellisen ratkaisun suurempien tilojen lämmittämiseen. Se soveltuu erityisesti uudisrakennuksiin ja taloihin, joissa on käytössä edullista kaukolämpöä tai muuta edullista lämmitysjärjestelmää. Sähköinen lattialämmitys puolestaan hyödyntää sähkövastuksia lämmön tuottamiseen, ja se on alkuinvestoinniltaan edullisempi sekä helpompi asentaa saneerauskohteisiin ilman tarvetta korottaa kynnyksiä tai ovia.

Tehokkuutta ja säästöjä tavoiteltaessa on oleellista harkita energiankulutusta ja asennuskustannuksia kunkin järjestelmän osalta. Kuluttaja voi hyödyntää kotitalousvähennystä työn osuudesta, ja sähköisen lattialämmityksen kuukausittainen käyttökustannus vaihtelee, mutta on suhteellisen alhainen. Näiden tekijöiden avulla on mahdollista valita asumismukavuutta parantava lattialämmitysjärjestelmä, joka on myös pitkällä tähtäimellä edullinen.

Edullisen lattialämmityksen perusteet

Edullinen lattialämmitys yhdistää kustannustehokkuuden ja asumismukavuuden. Energiatehokkaat ratkaisut kuten vesikiertoinen lattialämmitys ja sähköinen lattialämmitys tarjoavat eri asennus- ja käyttötilanteisiin sopivia vaihtoehtoja.

Lattialämmityksen tyypit

Edullisen lattialämmityksen tyypillisiä vaihtoehtoja ovat vesikiertoinen ja sähköinen lattialämmitys.

 • Vesikiertoinen lattialämmitys: Käyttää kuuman veden kiertoa lattian alla olevissa putkistoissa lämmön tuottamiseen. Soveltuu erityisesti uudiskohteisiin ja kohteisiin, joissa on mahdollisuus yhdistää järjestelmä muuhun lämmitysratkaisuun.
 • Sähköinen lattialämmitys: Hyödyntää sähkövastuksia tai lämpökaapeleita lattian lämmittämiseksi. Sopii hyvin saneerauskohteisiin ja tiloihin, joissa vesikiertoisen lattialämmityksen asentaminen ei ole mahdollista.

Lämmitysjärjestelmien kustannustehokkuus

Lattialämmityksen kustannustehokkuutta arvioidessa on tärkeää ottaa huomioon sekä asennus- että käyttökustannukset.

 • Asennuskustannukset: Sähköinen lattialämmitys on usein edullisempi asentaa, erityisesti remonttikohteissa. K-Raudan tarjoamat lämpökaapelit ja lattialämmitysmatot on mahdollista asentaa ilman suuria rakenteellisia muutoksia.
 • Käyttökustannukset: Vesikiertoinen lattialämmitys tuo pitkällä aikavälillä säästöjä käyttökustannuksissa. Lämmönjakelu on tasainen ja energiatehokas, mikä näkyy alhaisempana energiankulutuksena.

Tehokkuuden maksimoimiseksi on suositeltavaa valita lattialämmitysratkaisu talon rakenteiden, lämmitysjärjestelmän ja asukkaiden lämmitystarpeiden mukaan.

Suunnittelu ja asennus

Lattialämmitysjärjestelmän suunnittelu ja asennus vaativat huolellisuutta, jotta järjestelmä toimii tehokkaasti ja taloudellisesti. On tärkeää valita oikeat rakennemateriaalit ja suunnitella lämmityskaapelien asettelu optimaalisesti.

Älä yritä asentaa varsinkaan sähköistä lattialämmitystä itse, vaan palkkaa suosiolla luotettava sähkömies.

Lattian rakennemateriaalien valinta

Lattialämmityksen suorituskykyyn vaikuttavat merkittävästi valitut lattian rakennemateriaalit. Käytettävän kerroksen paksuus ja lämpöjohtavuus ovat avainasemassa edullisen lattialämmityksen toteutuksessa. Erilaiset alustat, kuten betoni tai puu, vaikuttavat lämmön jakautumiseen lattiapinnassa. Lattialämmityksen asiantuntijat suosittelevat materiaaleja, jotka johtavat lämpöä tasaisesti ja tehokkaasti.

 • Betoni: Erinomainen lämmönjohtavuus ja lämmön varaavuus.
 • Puulattia: Vaatii erityistä huomioita, lämmönjohtavuus yleensä alhaisempi kuin betonilla.

Lämmityskaapelien asettelu

Kun suunnitellaan lämmityskaapelien asettelu, on tärkeää huomioida lattiatilan kokonaispinta-ala ja mahdolliset kalusteiden sijoittelut. Lämmityskaapelit on asennettava tasaisin välimatkoin kauttaaltaan lattian alueelle, jotta saavutetaan tasainen lämmönjakauma. Lämmityskaapeleiden asetteluun vaikuttaa myös kaapelien teho, joka mitoitetaan huoneen koon ja lämmitystarpeen mukaan. Asennuksen tekee yleensä sertifioitu asentaja varmistaakseen, että kaikki normit ja turvallisuusvaatimukset täyttyvät.

 • Sijoitus tasaisin välein varmistaa lämmön tasaisen jakautumisen.
 • Huomioon otettava huonekalujen sijoittelu ja kiinteät rakenteet.
 • Asentajan tulee noudattaa voimassa olevia säädöksiä ja ohjeistuksia.

Energialähteet

Lattialämmitysjärjestelmissä voidaan hyödyntää monenlaisia energiamuotoja, joista tärkeimmät ovat uusiutuvat energialähteet ja sähköisesti tuotettu energia. Nämä energiamuodot vaikuttavat lattialämmityksen kustannustehokkuuteen ja ympäristövaikutuksiin.

Uusiutuvat energiamuodot

Uusiutuviin energiamuotoihin lukeutuvat esimerkiksi aurinkoenergia, tuulienergia, vesivoima ja maalämpö. Nämä energialähteet ovat ympäristön kannalta kestäviä ja pitkällä tähtäimellä taloudellisia. Lattialämmityksen yhteydessä erityisen suosittu uusiutuva energiamuoto on maalämpö, joka hyödyntää maaperän tasaisia lämpötiloja.

 • Aurinkoenergia: Aurinkopaneelit keräävät auringon energiaa.
 • Maalämpö: Maaperästä tai vesistöstä pumpataan lämpöä.

Sähkö vs. vesikiertoinen lattialämmitys

Sähköinen lattialämmitys käyttää vastuslämmityselementtejä lämmön tuottamiseen ja on yleensä helppokäyttöinen ja nopea asentaa. Vesikiertoinen lattialämmitys puolestaan hyödyntää vettä lämmön siirtävänä väliaineena, joka voi olla yhdistettynä esimerkiksi kaukolämpöön tai edellä mainittuun maalämpöön.

Sähköinen lattialämmitys:

 • Asennus halvempi kuin vesikiertoisissa järjestelmissä
 • Saneerauskohteissa voidaan asentaa ilman rakenteellisia muutoksia

Vesikiertoinen lattialämmitys:

 • Käyttökustannuksiltaan edullisempi pitkässä juoksussa
 • Sopii yhteen erilaisten lämmönlähteiden, kuten kaukolämmön ja uusiutuvien energiamuotojen kanssa

Käyttö ja ylläpito

Lattialämmityksen tehokkuus ja taloudellisuus riippuvat sen oikeanlaisesta säätelystä ja ylläpidosta. On tärkeää ymmärtää näiden kahden tekijän merkitys lattialämmitysjärjestelmän pitkäikäisyydelle ja toimivuudelle.

Lämmityksen säätely

Lattialämmityksen sääntely on avainasemassa käyttömukavuuden ja energiatehokkuuden kannalta. Lämmityksen on oltava riittävää mutta tasapainoista – liian korkea lämpö voi vahingoittaa lattiamateriaaleja. Usein käytetään henkilökohtaisiin tarpeisiin mukautettavia termostaatteja, jotka mahdollistavat tarkan säätämisen ja hyvän energiatehokkuuden.

 • Optimaalinen huonelämpötila: Yleensä suositeltu on noin 21°C.
 • Säätöjärjestelmät: Termostaatit tai älykkäät kotijärjestelmät varmistavat tasaisen lämmönjaon.

Ylläpidon kustannukset

Lattialämmityksen ylläpitokustannukset ovat yleensä kohtuulliset, suuressa määrin kiitos nykyteknologian. Huolto koostuu pääasiassa järjestelmän säännöllisestä tarkastuksesta ja termostaattien toiminnan varmistamisesta. Tarvittaessa suoritetaan termostaattien vaihdot, jotka ovat suhteellisen edullisia ja helppoja toimenpiteitä.

 • Huolto ja tarkistukset: Suositeltavaa on teettää säännöllisesti asiantuntijalla.
 • Termostaattien uusiminen: Yksinkertainen ja yleensä edullinen toimenpide.

Teknologia ja innovaatiot

Lattialämmitysteknologia kehittyy jatkuvasti tavoitteenaan lisätä asuinmukavuutta ja energiatehokkuutta. Älykkäitä kodinohjausjärjestelmiä ja uusia energiatehokkuutta parantavia innovaatioita hyödynnetään laajasti.

Älykäs kodinohjaus

Älykkään kodinohjausjärjestelmän avulla lattialämmityksen säätö onnistuu automaattisesti ja etäkäyttöisesti, mikä mahdollistaa energiankäytön optimoinnin ja asumismukavuuden parantamisen. Järjestelmässä voidaan hyödyntää esimerkiksi lämpötila-antureita ja ajastuksia, jotka varmistavat, että lämmitys toimii tehokkaasti ja tarpeen mukaan.

Energiatehokkuuden parantaminen

Energiatehokkuuteen keskittyvät innovaatiot, kuten ohuet lämmityselementit ja paremmat eristemateriaalit, vähentävät lämmityksen kustannuksia ja energiankulutusta. Tehokas hyötysuhde on avaintekijä, kun puhutaan edullisesta lattialämmityksestä, ja uudet teknologiat kuten maalämpöpumput toimivat synergisesti vesikiertoisten lattialämmitysjärjestelmien kanssa.

Taloudelliset kannustimet ja tuki

Lattialämmityksen hankintaa ja asennusta vauhdittavat usein valtion tarjoamat avustukset sekä verohelpotukset, jotka tekevät investoinnista edullisemman.

Valtion avustukset

Valtio tarjoaa taloyhtiöille ja omakotitalojen omistajille avustuksia lämmitysjärjestelmän modernisointiin. Tämän tyyppinen tuki voi kattaa merkittävän osan lattialämmityksen asennuskustannuksista. Avustuksen suuruus riippuu projektin luonteesta ja budjetista.

Verohelpotukset

Verohelpotukset ovat suoraan investointikustannuksiin vaikuttavia taloudellisia kannustimia. Ne on usein suunniteltu madaltamaan lattialämmitysjärjestelmien asennuskustannuksia muun muassa kotitalousvähennyksenä. Kotitalousvähennys voidaan myöntää esimerkiksi remontti- ja asennustyöstä, jolloin se vähentää veronalaista tuloa ja alentaa näin verotaakkaa.