Menneitä tapahtumia

Pientalon runkoratkaisut teemailta 16.3.

  • Rakennushankkeen vaiheet
  • Laadukas suunnittelu ja suunnittelun merkitys
  • Rakennushankkeen rahoitussuunnitelma, budjetti ja kustannusarvio sekä kustannusseuranta
  • Valvonnan erityispiirteet ja oman työn mahdollisuudet

Erilaiset runkoratkaisut

  • Rakenteiden perusperiaatteet
  • Toteutusmuoto ja aikataulut
  • Eri runkoratkaisuiden kustannusrakenne, paikalla rakennettu puurunko, elementti puutalo, tilaelemetti puutalo, hirsitalo, täystiilitalo, Porotherm, Lammi, Leca, betonielemetti
  • Energiatehokkuusluokka ja energiamääräykset